piątek, 22.08.2014
Repertuar
następny miesiąc

Sierpień 2014

data godz. spektakl scena

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.