Dyrekcja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór  na stanowisko:

księgowej/-ego
 

Opis stanowiska pracy:

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

 • kontrola dokumentów źródłowych pod  względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • dekretacja dokumentów do systemu finansowo-księgowego,
 • uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych,
 • dokonywanie rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży, szczegółowa kontrola w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie list płac oraz deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie informacji i  składanie wymaganych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
 • uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań,
 • prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów,
 • uczestniczenie w rocznym zamykaniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • doświadczenie w pracy w księgowości – co najmniej 3 lata,
 • znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych,
 • znajomość obsługi księgowych programów komputerowych, programu Płatnik ZUS, dodatkowym atutem znajomość systemu RAKSSQL,
 • biegła obsługa programów MS Excel, MS World oraz sprzętu biurowego,
 • dokładność oraz odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej pracy (działalności) zawodowej,
 • Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem,
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania ofert do 7 maja 2018r.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Teatru, na adres:

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn. 

Dyrekcja skontaktuje się  z kandydatami spełniającymi przedstawione wymagania. 

 

partnerzy
Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118, tel. 89 527 59 59
Realizacja: