Dyrekcja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór  na stanowisko: Tapicera
 

Opis stanowiska pracy:

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

 • wymiana i naprawa tapicerki w meblach różnego typu.
 • szycie okotarowania scenicznego ( zszywanie z tkaniny elementów o dużej powierzchni).
 • obijanie tkaniną różnej wielkości ram drewnianych .
 • szycie i drapowanie zasłon i firan na scenie.
 • układanie i docinanie wykładzin podłogowych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie kierunkowe
 • dyspozycyjność
 • dokładność oraz odpowiedzialność
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem,
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów i uprawnień potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
 5. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na kandydata na stanowisko tapicera Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 

 

Termin składania ofert do 31.10.2018r. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Teatru, na adres:

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn.
 

Dyrekcja skontaktuje się  z kandydatami spełniającymi przedstawione wymagania. 

 

partnerzy
Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118, tel. 89 527 59 59
Realizacja: