Egzaminy wstępne

Nabór do Studium Aktorskiego

Warunki naboru na rok szkolny 2018/2019

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie

- dobra prezencja, poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;

- brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki

- trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny),

- dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny ),

- jeden utwór wokalno-muzyczny (piosenka, aria, song, pieśń), wraz z nutami (przesłanymi wcześniej) lub podkładem muzycznym na dołączonej płycie CD. Utwór a cappella nie będzie punktowany i oceniany.

Wybrane teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.

 

Przebieg egzaminów wstępnych:

Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:

Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji foniatrycznych.

- w ramach tego etapu nastąpi ocena możliwości i predyspozycji kandydata w wyżej wymienionych zakresach;

Drugi etap obejmuje egzamin z wiersza i prozy, a także egzamin pisemny w formie testu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

- w ramach drugiego etapu będą oceniane predyspozycje głosowe, dykcyjne i sceniczne kandydata, sposób interpretacji tekstów literackich, a także wiedza w zakresie kultury;

Trzeci etap obejmuje egzamin praktyczny z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego oraz piosenki.

- w ramach trzeciego etapu będą przeprowadzone ćwiczenia aktorskie, których temat zostanie podany przez Komisję w trakcie sprawdzianu praktycznego. Ćwiczenia będą polegały na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcjach uczuciowych na zdarzenie. Dodatkowo poddane zostaną ocenie predyspozycje muzyczne kandydatów i interpretacja tekstów piosenek.

 

Terminy:

- do 06.07.2018 r. - ostateczny termin składania dokumentów;

- 12 - 14 lipca 2018r. – egzaminy wstępne dla kandydatów.

 

Dokumenty:

- podanie (nie posiadamy formularza zgłoszeniowego);

- 2 zdjęcia o formacie 30 x 42 mm, 1 zdjęcie 37 x 52 mm (zrobione na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);

- życiorys;

- odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Studium);

- kopia dowodu osobistego - strony 1 i 2 (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie szkoły),

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki;

- zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (100 zł);

- spis prezentowanych na egzaminie tekstów;

- nuty utworów muzycznych lub podkład muzyczny do piosenki na płycie CD.

 

Wymienione dokumenty należy wysyłać na adres:

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4

Numer konta : 40 1540 1072 2107 9100 0583 0001

tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39

e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

 

Rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

05.06.2018 – 09.07.2018 Rejestracja w systemie IRK

Więcej informacji na stronach:

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2018

https://irk.uwm.edu.pl/

"Jeremi się ogarnia. LOL"
"Jeremi się ogarnia. LOL"

Trwają próby do kolejnej premiery.

więcej
Radosław Jamroż wyróżniony!
Radosław Jamroż wyróżniony!
Jak co roku, redakcja miesięcznika "Teatr" ogłosiła ankietę "Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018".

 

więcej
Goodbye Alabama
Goodbye Alabama

Pierwszy spektakl dyplomowy studentów Studium Aktorskiego.

więcej
partnerzy
Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118, tel. 89 527 59 59
Realizacja: